Onderzoek

Innovatie op basis van wetenschappelijk onderzoek

Hoe werken wij?

Lees de whitepaper of bekijk de korte video.

Whitepaper

Reducept is ontwikkeld samen met de patiënt en de zorgprofessional. Het product is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. In de whitepaper lees je hoe het product tot stand is gekomen en hoe werkt.

Download de whitepaper

Bekijk hoe Reducept werkt in 60 seconden.

Aanvullend onderzoek

Virtual Reality interventions for acute and chronic pain management
Virtual Reality interventions for acute and chronic pain management

In dit artikel worden de huidige trends met betrekking tot de onderliggende mechanismen voor het beheer van acute en chronische pijn via VR als een multi-diciplinaire oplossing beschreven.

Acceptance and commitment therapy and mindfulness for chronic pain: Model, process, and progress
Acceptance and commitment therapy and mindfulness for chronic pain: Model, process, and progress

In dit artikel beschrijven McCracken en Vowles (2014) de ontwikkeling van cognitieve gedragstherapie binnen de behandeling van chronische pijn, en de evolutie van psychologische behandelingen richting de mindfulness en acceptance and commitment therapie (ACT).

The effect of neuroscience education on pain, disability, anxiety, and stress in chronic musculoskeletal pain
The effect of neuroscience education on pain, disability, anxiety, and stress in chronic musculoskeletal pain

Louw en collega’s (2011) constateerden bij meerdere studies dat educatie met een focus op neurofysiologie een positief effect heeft op pijn, functioneren, catastroferen en fysieke prestaties.

Psychological interventions influence patients' attitudes and beliefs about their chronic pain
Psychological interventions influence patients' attitudes and beliefs about their chronic pain

Vanhaudenhuyse en collega’s (2016) onderzochten dat pijneducatie gecombineerd met fysiotherapie elkaar goed aanvullen en tot gunstige behandeluitkomsten leidt.

Evidence for a direct relationship between cognitive and physical change during an education intervention in people with chronic low back pain
Evidence for a direct relationship between cognitive and physical change during an education intervention in people with chronic low back pain

Moseley en Butler (2015) beschrijven hoe zij inmiddels 15 jaar ‘explain pain’ inzetten, wat ‘explain pain’ inhoudt, het bewijs dat zij verzameld hebben voor de werkwijze, en werpen een blik op de toekomst van pijneducatie.

Chronic Pain Management: Past, Present and the Future
Chronic Pain Management: Past, Present and the Future

Gatchell en collega’s (2014) geven in deze paper een overzicht van de ontwikkelingen van multidisciplinair chronische pijn management en de rol die is weggelegd voor educatie en psychologische behandelstrategieën.

Psychological therapies for the management of chronic pain (excluding headache) in adults
Psychological therapies for the management of chronic pain (excluding headache) in adults

Williams, Eccleston en Morley (2012) voerden een meta-analyse uit voor psychologische behandelingen bij chronische pijnklachten. Voor cognitieve gedragstherapie is een toenemende evidentie over de werkzaamheid bij chronische pijn.

Onze tijdlijn

Onze tijdlijnOnze tijdlijn

September 2019

2020

Partners

Klinische studie

Het Radboud UMC heeft een pilot opgezet en uitgevoerd bij topklinisch ziekenhuis Rijnstate en partnerorganisaties. Zij onderzoeken het effect van Reducept bij vier weken zelfstandige thuistraining op pijn, kwaliteit van leven en pijncoping in vergelijking met een wachtlijstconditie, waarna bepaald wordt welke variabelen meegenomen worden in een multi-center RCT (Randomized Controlled Trial: een veelgebruikte wetenschappelijke onderzoeksmethode).

Feasibility 1e lijn

Radboud UMC onderzoekt in samenwerking met huisartsen de toepasbaarheid van Reducept in de eerste lijn. Hoe makkelijk is Reducept door een huisarts in te zetten en tot welke resultaten leidt de inzet?

Toepassing door psychologen

In het CWZ worden de effecten van Reducept in het centrum voor pijnbestrijding onderzocht. Hoe kan Reducept geïntegreerd worden in de psychologische behandeling van chronische pijnklachten en wat levert dat op?

Andere partners

Reducept inzetten voor jouw patiënt

Je kunt Reducept aanschaffen om te gebruiken in jouw praktijk, of je kunt patiënten verwijzen naar een praktijk in de buurt.

Reducept gebruiken in jouw praktijk

Reducept gebruiken in jouw praktijk

Ook innoveren? Lees hier hoe je Reducept kunt aanschaffen voor jouw praktijk en de mogelijkheden voor een vergoeding.

Bekijk de opties
Reducept gebruiken in jouw praktijk

Verwijzen naar een praktijk in de buurt

Wil je een patient doorverwijzen of ben je zelf een patient? Vind de dichtstbijzijnde praktijk waar Reducept wordt ingezet.

Zoek praktijk

Kom in contact met ons

We staan je graag te woord via de telefoon of e-mail om je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Contact icon

Neem contact op met een accountmanager van Reducept.